0466 212 20 01

Acil Eylem Planları

İşyerindeki çalışma ortamını, kullanılan maddeleri, iş ekipmanını ve çevre şartlarını dikkate alarak;
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

  • Olması muhtemel acil durumlar değerlendirilir.
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumlar belirlenir.
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümler ve değerlendirmeler yapılır.
  • Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilir.
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılır.


Bütün hazırlıklardan sonra; öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.