0466 212 20 01

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. İş güvenliği hizmetlerini sağlıklı bir şekilde yürüten ve başarılı sonuçların alınmasını sağlayan Artvin OSGB’nin hizmet bilgileri aşağıdaki gibidir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

 • İş güvenliği kültürünün oluşması için gerekli alt yapının oluşturulmasında uzmanlık ve danışmanlık yapmak.
 • İşyeri ve çalışma ortamının iş güvenliği açısından değerlendirmesini yapmak, işveren veya vekiline rapor vermek.
 • İş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlamak gerektiğinde bakanlığa rapor vermek.
 • Tehlikelerin tanımlanması ve iş kazaları önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş güvenliği risk analizi ve risk değerlendirmesi yapmak.
 • Acil durum ve eylem planı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İş güvenliği eğitimleri vermek.

İş Güvenliği Hizmetlerimiz

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek.
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak.
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak.
 • Eğitim Planı hazırlamak.
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.
 • Risk Değerlendirmesi yapmak.
 • Acil Durum Planı hazırlamak.
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak.
 • İç Yönetmelik hazırlamak.
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak.
 • Çalışma talimatları hazırlamak.
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek.
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak.
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek.
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak.
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek.
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak.
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak.
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.