0466 212 20 01

İş Sağlığı Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak işyeri hekimi çalıştırmak veya bu hizmeti OSGB’den (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) almak zorundadır.

İşyeri Hekiminin Görevleri

Artvin OSGB’nin işyeri hekimliği hizmetleri kısaca aşağıda listelenmiştir.

 • İş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlamak gerektiğinde bakanlığa rapor vermek.
 • İş Güvenliği kültürünün oluşması için gerekli alt yapının oluşturulmasında uzmanlık ve danışmanlık yapmak.
 • İşyeri ve çalışma ortamının sağlık koşullarına uygunluğunu sağlamak.
 • İş giriş sağlık muayeneleri yapmak sağlık raporu vermek.
 • İş güvenliği risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
 • İşyeri salık gözetimi yapmak ve periyodik muayenelerini yapmak
 • İş sağlığı eğitimleri vermek.
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

İşyeri Hemşiresinin (Diğer Sağlık Personeli) Görevleri

Artvin OSGB’nin işyeri hemşireliği hizmetleri kısaca aşağıda listelenmiştir.

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 • Özel politika gerektiren grupları takip etmek ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 • Çalışanların sağlık eğitiminde eğitmen olarak görev almak.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde görev almak.
 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.